Interne deltakere har ikoner med blå dress, mens eksterne har gul dress. Deltakerne angis med hvilken rolle de har i prosjektet. I tillegg defineres én av dem som prosjektleder. Prosjekter med status “Kladd” startes fra fanekort “Prosjektplan”. Vil automatisk gjengis som e-postlenker i XS Office. Via fanekortet “Bruksstatistikk” får du en oversikt over antall oppføringer av hver type som er knyttet til det aktuelle gruppefeltet. Alle aktive kontaktpersoner (personer knyttet til firmaoppføringer).

  • Vi bruker også tredjeparts informasjonskapsler som hjelper oss med å analysere og forstå hvordan du bruker dette nettstedet.
  • Oppå søylene ligger egne linjer som viser gjennomsnittlig antall timer forbrukt tid samt arbeidstimer i normaluke som definert under Admin – Globale nwnp32.dll windows 7 innstillinger.
  • En innkjøpsordre er en bestilling fra en av dine leverandører for å kjøpe inn varer for videresalg eller intern bruk.
  • Utbetaler du feriepenger i år 2017, som er opptjent i 2017, skal du benytte lønnsartnummer 2016 slik at det blir trukket forskuddstrekk av beløpet.

Det er ikke mulig å registrere normaltid for innleide konsulenter . Konsulenten må i så fall registreres som en ansatt. Ta kontakt med hvis du ikke har tilgang til prosjektmodulen. Betalingstype 03 medfører at det sendes brev til mottakeren med informasjon om overføringen. Dessverre priser bankene dette mye høyere enn de andre betalingstypene. Tripletex støtter derfor ikke betalingstype 03, men bruker utelukkende betalingstype 02 og 12 avhengig av om det er angitt et KID-nummer eller ikke. For å legge inn frikortet manuelt går man til den ansattes arbeidsforhold og avsnittet “Skattekort”.

Data Utdanningno

Fritekstsøk i emne, introduksjon, internt notat, agenda, referat og kommentarer for møter. Avinstallasjon av XS Office Add-in bør alltid gjøres via prosedyren som beskrevet i avsnittet “Fjerne XS Office Add-in” over.

Hvilken Biltype Skal Jeg Velge?

Angir om samme firma skal kunne faktureres flere ganger i samme abonnement. Hvis deaktivert, vil kun første abonnentoppføring kjøres.

Office 365 Feidepålogging Tromsø

Merk også at gjennomsiktighet ikke er støttet for alle formater. Angir e-postmottakere for personer som skal kontrollere nye bilag.